Nyhedsbreve


Nyhedsbreve

16-01-2023

Ekstra nyhedsbrev vedr. PFAS

INFORMATION OM PFAS 
Der har i den sidste tid været en del fremme i medierne mht. PFAS forurening langs vestkysten.
Vi har fået en del henvendelser vedr. dette emne, hvilket er meget forståeligt.
 
Her er følgende vi ved indtil videre:
PFAS forurening findes primært på kystnære arealer, dvs. max 1 km fra strandkanten.
PFAS antages at komme fra havskum.
Der er taget prøver på 67 arealer, hvor Fødevarestyrelsens indikator værdi var overskredet på 60 arealer.
Denne indikator værdi kan ikke stå alene, men kræver yderligere undersøgelser.
Indikator værdi indikerer, at der kan være problemer med at græsset anvendes som foder.
 
Totalt afgræsser vores kreaturer 2 kystnære arealer forpagtet af Naturstyrelsen og et areal forpagtet af en lokal lodsejer. Kun 3 arealer ud af 61 arealer, er måske i risiko zonen.
Der er der indtil videre ikke påvist PFAS forurening på disse 3 arealer, men for, at være på den sikre side, afgræsser vi selvfølgelig ikke områder med den mindste tvivl om nogen form for forurening. 
 
Hvad vi ikke ved, og som ingen kan give os svar på lige nu:
Vil en indikatorværdi være lig med en overskredet grænseværdi af PFAS?
Hvornår får vi svar på disse undersøgelser?
Hvordan vil dyr der afgræsser sådanne arealer optage PFAS?
Hvor hurtig sker der en optagelse af PFAS?
Når PFAS er optaget i en kreatur, falder indholdet af PFAS så igen? Hvis ja, hvor hurtigt?
Hvordan har man bestemt, hvor der skal tages prøver?
Osv.
 
PFAS har været almindelig brugt i maling, imprægnering af tekstiler, tæpper, læder, bagepapir, madpapir, pizzabakker og brandskum. Derfra har det så bredt sig via grundvand og overfladevand de sidste 60 år.
 
Der er konstateret PFAS forurening i Esbjerg Kommune ved den gamle brandskole (Falck Safety Services), hvor der er brugt brandskum. Derfra har det bredt sig via Uglvig Bæk, der løber ud i Novrup Bæk og videre ud i Vadehavet.
 
Guldager Highland Cattle har heldigvis aldrig haft nogen kreaturer gående i det område.
 
Vi sender mange tanker til de stakkels dyreholdere, som i god tro har haft dyr gående i dette område. Plus selvfølgelig de forbrugere, som kan have spist kød, som kan have været forurenet med PFAS.
 
Vi følger udviklingen tæt, og ønsker ikke at ”feje noget som helst under gulvtæppet”.
 
Guldager Highland Cattle
 
 
 

Alle nyhedsbreve

Bestilling af kød

Det primære for Guldager Highland Cattle I/S er afgræsning/naturpleje, men det hænder vi slagter, hvilket giver noget 1. klasses kød, Du kan bestille kød her

Nyheder

Udbringning af kød

Vi bringer nu også kød ud i egen kølebil

Nyhedsbreve

Guldager Highland Cattle News - Maj 2024

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

E-mail adresse